Chân dung cậu sinh viên kiến trúc học giỏi mà bạc mệnh của ĐH Văn Lang

Chân dung cậu sinh viên kiến trúc học giỏi mà bạc mệnh của ĐH Văn Lang
Khi Huy qua đời, giảng viên của em đã trực tiếp đứng lên bảo vệ đồ án tốt nghiệp để sinh viên của mình hoàn thành chặng đường cuối cùng. Đồ án của Huy được chấm điểm 7,5 và điểm trung bình suốt 5 năm đạt 7,11. Giây phút lên nhận bằng thay Huy, cha của em đã òa khóc.