Video

27 o C
Nhiều mây, không mưa
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23330 23450
EUR 25912.07 26717.43
GBP 29401.5 29872.11
HKD 2937.19 3002.17
JPY 204.59 212.65
CHF 22833.56 23292.02
AUD 15844.88 16211.48
CAD 17143.27 17593.01
SGD 16771.33 17073.9
THB 717.2 747.11
Giá vàng
Hồ Chí Minh 36.130 36.300
Hà Nội 36.130 36.320
Đà Nẵng 36.130 36.320
Nha Trang 36.120 36.320
Cà Mau 36.130 36.320
Buôn Ma Thuột 36.120 36.320
Bình Phước 36.100 36.330
Huế 36.130 36.320
Biên Hòa 36.130 36.300
Miền Tây 36.130 36.300
Quãng Ngãi 36.130 36.300
Đà Lạt 36.150 36.350
Long Xuyên 36.130 36.300

Ảnh đẹp

Chuyện lạ