Bất ngờ với sự thông minh trong thực tế của cá heo

Thứ sáu, 10/05/2019 | 10:37
Đánh rơi điện thoại ngoài khơi Na Uy, Opdahl không ngờ nhận lại được từ miệng một con cá heo trắng.
Tự động phát