Cao thủ Taekwondo nhí 'lấy thịt đè người' đập vỡ tấm gỗ hài nhất tuần qua

Thứ tư, 30/05/2018 | 09:04

Cao thủ Taekwondo nhí 'lấy thịt đè người' đập vỡ tấm gỗ hài nhất tuần qua

Tự động phát