Cười sặc với 'lời thề độc' chỉ có trong phim Ấn Độ

Thứ tư, 20/06/2018 | 09:23

Bạn sẽ không tin vào tai mình với lời thề độc mà nhân vật trong bộ phim Ấn Độ 'Âm Mưu Và Tình Yêu' tuyên bố.

Tự động phát